Poznaj nasz cennik


CENNIK WAŻNY OD 1 VII 2021r. 

Karnet:

Umożliwiamy Państwo wykupienie następujących karnetów

:

Grupa Ilość Zajęć w tygodniu Cena Karnety Miesięczny Cena Karnet Dwumiesięczny Jednorazowe wejście 

Dzieci / Młodzież

Zajęcia Taneczne 1x60 min 100 zł 180 zł 40 zł
Zajęcia Taneczne  2x60 min 180 zł 320 zł 40 zł
Zajęcia Taneczne 3x60 min 260 zł 460 zł 40 zł
Zajęcia Taneczne 1x90 min 130 zł 230 zł 40 zł
Zajęcia Taneczne 2x90 min 210 zł 380 zł 40 zł
Akrobatyka 1x90 min 130 zł 230 zł 40 zł
Akrobatyka 2x90 min 210 zł 380 zł ---
GRUPY TURNIEJOWE * 2x90 min 210 zł 380 zł ---
 *GRUPY TURNIEJOWE: ELDE, eLDe; Słodziaki, Krejzi, Freeze, Kids, Squad, Move, Relies, Jazz, 

Dorośli

ZAJĘCIA FITNESS * 1x55 min 90 zł 160 zł 40 zł
ZAJĘCIA FITNESS * 2x55 min 160 zł 290 zł 40 zł
ZAJĘCIA FITNESS * 3x55 min 230 zł 400 zł 40 zł
Pakiet OPEN FIT - 260 zł - -
Samoobrona / Joga 1x85 min 110 zł - 40 zł
Taniec Użytkowy

1x55 min

200 zł / pary - 70 zł / pary
  * ZAJĘCIA FITNESS - ZUMBA FITNESS, Latino Solo

 Karnet jest wystawiany na dany miesiąc kalendarzowy i może z niego korzystać tylko osoba na którą jest wystawiony.

 

Lekcje indywidualne dla dorosłych oraz narzeczonych (pierwszy taniec):

 

 

Cena zestawienia od pary

Cena za 60min

1 x 60min

130,00 zł

130,00 zł

3 x 60min

360,00 zł

120,00 zł

6 x 60min

660,00 zł

110,00 zł

9 x 60min

900,00 zł

100,00 zł

 

Zniżki:

Zniżka rodzinna – 10 % Otrzymują ją rodzeństwa, rodzice z dziećmi i obowiązuje tylko przy płatności za Karnet miesięczny.
Zniżka studencka – 10 % Otrzymują Studenci za okazaniem legitymacji studenckiej i obowiązuje tylko przy płatności za Karnet miesięczny.


UWAGA !!!

Opłata miesięczna ujęta w cenniku jest stała i nie ulega zmianie w przypadku, świąt, długich weekendów, zielonych szkół, ferii zimowych, komunii, oraz okoliczności wynikających z winy uczestnika. Każdy uczestnik zajęć musi zachować ciągłość opłat miesięcznych, oznacza to że nie może być przerwy w opłatach od września do czerwca. W przypadku nie opłacenia danego miesiąca i powstaniu przerwy w opłatach, obowiązuje uiszczenie opłaty reaktywacyjnej w wysokości miesięcznej składki zajęć na które uczęszczał Uczestnik zajęć.